ლიცეუმში, პრაქტიკოსი მასწავლებლის მადონა ბარამიას

ლიცეუმში, პრაქტიკოსი მასწავლებლის ლიანა კუხალაშვილის