ფიზიკის წრე

გრძელდება ფიზიკის წრის მეცადინეობები VII-XI კლასებში.