სამოქალაქო განათლება

19 მაისს, სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე VII, IX და X კლასებთან ჩატარდა აქტივობა, რომლის მიზანი იყოს გუნდური მუშაობის კომპეტენციის განვითარება მოსწავლეებში – აქტივობამ სახალისოდ და ნაყოფიერად ჩაიარა , მოსწავლეებმა საკუთარ მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით გააკეთეს დასკვნები როგორი უნდა იყოს გუნდური მუშაობა და რა საფეხურებს გადის ის პროცესში.

სამაგიდო თამაშები ერთი-ერთი მეთოდია მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარების და კომპეტენციების განსავითარებლად, რომელსაც სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი იყენებს.