სოციალური პროექტი “ჯანსაღი კვება”

პრაქტიკოსი მასწავლებლის ხათუნა მძელურის მიერ პირველ კლასში განხორციელებული პროექტი “ჯანსაღი კვება”, რომელიც დადებითად იქნა შეფასებული მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ.