ლიცეუმში, პრაქტიკოსი მასწავლებლის მადონა ბარამიას მიერ განხორციელდა სოციალური პროექტი-“მე აქ ვარ!”. პროექტი დადებითად შეფასედა მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ.