ლიცეუმში, პრაქტიკოსი მასწავლებლის ლიანა კუხალაშვილის