ფიზიკის წრე

გრძელდება ფიზიკის წრის მეცადინეობები.