სალექციო კურსი ასტრონომიაში

ლიცეუმში, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობილი ასტრონომი, პროფესორი შალვა საბაშვილი ატარებს სალექციო კურსს ასტრონომიაში.

ლექციებს ესწრებიან   IX-XII კლასის მოსწავლეები, პედაგოგები და მშობელთა კომიტეტის წევრები.