ფიზიკის წრე

ლიცეუმში მიმდინარეობს  ფიზიკის წრის მეცადინეობები.