ზეიმი

ლიცეუმის მეოთხე კლასში ჩატარდა სასწავლო წლის დამამთავრებელი ზეიმი (დამრიგებელი ხათუნა მძელური).