მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია

ლიცეუმში ჩატარდა მოსწავლეთა-შემოქმედებითი კონფერენცია თემაზე- “მამულიშვილები”.მოწვეულ იყვნენ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერები: ამავე ინსტიტუტის  დირექტორი გიორგი ჭეიშვილი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ლავრენტი ჯანიაშვილი და მეცნიერ – თანამშრომელი გიორგი მამარდაშვილი.