მეორე სემესტრში VIII და X კლასებში კვირაში ერთხელ სისტემატიურად ტარდებოდა ფიზიკის წრის მეცადინეობა (პედაგოგი ლიანა კუხალაშვილი).