სპექტაკლი “ეზოში ავი ძაღლია!”

მესამე კლასის მოსწავლეებმა დადგეს სპექტაკლი “ეზოში ავი ძაღლია!” (დამრიგებელი ხათუნა მძელური)