სტუმრად პლანეტარიუმში

ლიცეუმის მოსწავლეებმა მოისმინეს ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის შალვა საბაშვილის სალექციო კურსი “ციური სხეულები” (ფიზიკის მასწავლებელი ლიანა კუხალაშვილი).