სოციალური პროექტი “თბილისის ღირსშესანიშაობები”

პრაქტიკოსი მასწავლებლის ხათუნა მძელურის ხელმძღვანელობით V კლასში განხორციელებული სოციალური პროექტი “თბილისის ღირსშესანიშნაობები”. პროექტი დადებითად იქნა შეფასებული მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ.