სოციალური პროექტი “ნუ იქნები მოძალადე!”

სოციალური პროექტი “ნუ იქნები მოძალადე!”რომელიც დადებითად  იქნა შეფასებული მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ. პროექტის ხელმძღვანელი ლიანა კუხალაშვილი.