პროექტი “ვიცხოვროთ ჯანსაღად”

პრაქტიკოს მასწავლებელ მადონა ბარამიას მიერ განხორციელებული სოციალური პროექტი “ვიცხოვროთ ჯანსაღად”, რომელიც შეფასებულ იქნა მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ.