პროექტი “ჩვენ და კომპიუტერი”

პრაქტიკოსი მასწავლებლის ხათუნა მძელურის მიერ V კლასში ჩატარებული პროექტი “ჩვენ და კომპიუტერი”, რომელიც შეაფასა მასწავლებლის შეფასების ჯგუფმა.