პროექტი-“ჯანსაღი მომავლისკენ”

პრაქტიკოსი მასწავლებლის ლიანა კუხალაშვილის მიერ განხორციელებული   სოციალური პროექტი-“ჯანსაღი მომავლისკენ” (  შეფასებულია  მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ).